^do góry strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Comenius

Comenius 2008-2010

Od 2008 roku nasze przedszkole jest beneficjentem wielostronnego projektu unijnego Comenius po tytułem „Z bajką do Europy”. Naszymi partnerami są przedszkola ze Słowacji, Czech i Węgier. W naszej działalności zapoznajemy się z wybranymi bajkami z krajów partnerskich i na tej bazie prowadzimy działania artystyczne, plastyczne i edukacyjne. Dzieci i nauczyciele poznają podstawowe wiadomości o krajach partnerskich, ich podstawowe słownictwo i kulturę. Dla  nauczycieli  duże  znaczenie  mają wizyty  robocze w przedszkolach partnerskich, w czasie których mają możliwość poznania  i  porównania systemów edukacyjnych , programów wychowawczych, wybranych działań metodycznych, jak również metod i form pracy z dziećmi. Działalność w tym projekcie daje wiele możliwości w dziedzinie poznawania technologii komputerowej i informacyjnej, a efektem kończącym pracę w pierwszym roku  jest  gra komputerowa „Bawimy się bajką”,   z której korzystamy w czasie  zajęć dydaktycznych . Niebagatelnym faktem jest również pozyskanie kwoty16000 euro na realizację projektu. Daje nam to wiele możliwości, o których wcześniej nie było mowy. Zakupiliśmy już nowy sprzęt komputerowy, wiele materiałów do realizacji działań artystycznych, opłacamy wycieczki dla dzieci i udział w spektaklach teatralnych.

zobacz zdjęcia z wyjazdów

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „Z BAJKĄ DO EUROPY” W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.

DATA

RODZAJ AKTYWNOŚCI

KRAJ

OSOBY ZAANGAŻOWANE

LIPIEC-SIERPIEŃ 2009

Wykonanie wystawy produktów, ilustracji i grafiki komputerowej

 

Aktywność dla każdego przedszkola

WRZESIEŃ2009

Udział dzieci i rodziców w przedstawieniu teatralnym. Wymiana produktów na wystawkach.

 

Aktywność dla każdego przedszkola

PAŹDZIERNIK 2009

Opublikowanie książki z bajkami.

Spotkanie projektowe w Bilovicach- przekazanie produktu końcowego partnerom. Porównywanie cech charakterystycznych i różnic w bajkach.

CZECHY

Aktywność dla przedszkola w Belusa.

3 nauczycieli z Polski, 4 ze Słowacji,

4 nauczycieli z Węgier.

LISTOPAD, GRUDZIEŃ2009

Przygotowanie scenariusza do sztuk teatralnych. Wykonanie rekwizytów i kostiumów.

 

Aktywność dla każdego przedszkola

STYCZEŃ ,LUTY2010

Prezentacja warsztatów twórczych i teatrzyku przed rodzicami i szerszą publicznością. Wykonanie nagrań wideo.

 

Aktywność dla każdego przedszkola

MARZEC 2010

Spotkanie projektowe w Kistarcsa. Porównanie metod i form pracy, wymiana płyt DVD. Zwiedzanie wystawy figur bajkowych oraz zwiedzanie muzeum w Szentendre.

WĘGRY

3 nauczycieli z Polski, 4 ze Słowacji,

4 nauczycieli z Węgier.

KWIECIEŃ /MAJ2010

Wykonanie wspólnego nagrania DVD.

Wykonanie bajkowego Memory.

 

Przedszkole Bilovice.

Przedszkole Kistarcsa.

CZERWIEC 2010

Spotkanie projektowe w Bilovicach. Ocena współpracy w ramach projektu.

Publikacja wyników w prasie lokalnej, mediach i na stronie internetowej.

CZECHY

3 nauczycieli z Polski, 4 ze Słowacji,

4 nauczycieli z Węgier.

Aktywność dla przedszkola w Belusa.

Copyright © 2013. Przedszkole Poniszowice Rights Reserved.